Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά, στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2020.

Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει τις οικονομικές διαστάσεις των τομέων της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία. Δείτε περισσότερα…