Αγαπητοί εισηγητές,

Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο 2o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή (βλ. http://www.inoek-conferences.gr/), με τίτλο: “Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία” θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εκ νέου για το πλαίσιο με βάση το οποίο πρόκειται να εκδοθούν τα Πρακτικά του συνεδρίου.

  1. Τα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου με Διεθνή Συμμετοχή Συνεδρίου θα εκδοθούν ηλεκτρονικά, διαμέσου της υπηρεσίας ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/), όπως έγινε και με την έκδοση των πρακτικών του 1ου Πανελληνίου με Διεθνή Συμμετοχή Συνεδρίου με θέμα: “Ελλάδα – Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία” (βλ. τα Πρακτικά στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek).
  2. Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθεί η εισήγησή τους στα Πρακτικά του Συνεδρίου, θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα διαμέσου της πλατφόρμας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα και υποβολής των άρθρων θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
  1. Προκειμένου περάσουν από τη διαδικασία κρίσης για την ένταξή τους στα Πρακτικά, όλες οι εργασίες πρέπει να διαμορφωθούν υποχρεωτικά με βάση το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου, το οποίο σας επισυνάπτουμε στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Επίσης, το πρότυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://www.inoek-conferences.gr/ βλ. την ενότητα ΝΕΑ) καθώς και στον ακόλουθο σύνδεσμο (βλ. Πρότυπο Υποβολής):
    https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/about/submissions#onlineSubmissions).
    Επισημαίνεται ότι κάθε εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση τις 15 σελίδες.
  1. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εισηγητές του 2ου Πανελληνίου με Διεθνή Συμμετοχή Συνεδρίου και να διασφαλισθεί η ορθή (αυστηρά βάσει των ανωτέρω προδιαγραφών) υποβολή τους στην πλατφόρμα του ΕΚΤ, η προθεσμία υποβολής εργασιών προς δημοσίευση στα Πρακτικά παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2018 (τελική ημερομηνία).
  1. Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν με βάση τις ανωτέρω προδιαγραφές, θα κριθούν με το σύστημα διπλής ανώνυμης κρίσης προκειμένου να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο 2o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: “Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία”.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Οι συντονιστές της ομάδας Επιμέλειας Πρακτικών
Δρ Ελισάβετ Καραΐσκου & Δρ Γεώργιος Κουτρομάνος

Μεταφορτώστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ.