Αγαπητέ/ή,

Σας γνωρίζουμε ότι η οργάνωση του 2ου  Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Ελλάδα – Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες και Οικονομία» εξελίσσεται κανονικά.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αντλείτε από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://www.inoek-conferences.gr

Παρακαλούμε να προβείτε στη διάχυση της ενημέρωσης για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου και να παροτρύνετε παλαιούς και νέους ερευνητές για την υποβολή ερευνητικών εργασιών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (http://www.inoek-conferences.gr/prosklisi-ergasion).

Ως τελικός χρόνος υποβολής των περιλήψεων των εργασιών ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2018.

Σε επόμενη επικοινωνία θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαμονή σας στη Λαμία-Καμένα Βούρλα-Υπάτη.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.